7 Knep att minska mikroplast i vardagen

Mikroplast är ett av våra absolut största problem, och något som finns överallt omkring oss: från maten vi äter till skönhetsprodukterna vi använder och kläderna vi bär.

Här är några enkla sätt att minska på sitt eget avtryck när det gäller mikroplast:

  1. Byt svampen - genom att byta de där gulgröna svamparna av plast till naturliga alternativ av cellulosa minskar du mikroplast som åker ner med vattnet i avloppet, samtidigt som du väljer ett smart återanvändbart alternativ.
  2. Ändra rakrutinen - Vi använder 5 miljarder engångshyvlar varje år, detta resulterar i 40 miljoner kg plastavfall. Eftersom rakhyvlar ofta innehåller flera olika typer av plast återvinns enbart en bråkdel. Resten hamnar på deponi eller förbränning, där bryts de ner till skadliga mikroplaster eller orsakar luftförorening. Byt till säkerhetsrakhyvel med plastfria rakblad (dessutom ger det en bättre rakning).
  3. Välj plastfri kosmetika och hudvård - förbudet mot mikroplast i hudvård och kosmetika idag har flera kryphål, t.ex. gäller förbudet inte mikroplast i flytande form. Greenpeace gjorde en studie i 2020-2021 som avslöjade att 493 av 664 produkter som testades innehöll plast i minst en form, inkl lösliga polymer.
  4. Köp från butiker som skickar plastfritt - det är idag fullt möjligt att i princip helt undvika emballage och packmaterial av plast, men trots det fortsätter många e-handlare att skicka onödigt mycket packmaterial i plast och frigolit och plasttejp, antagligen därför att det är billigast. Försök att när det är möjligt välja bort detta.
  5. Byt till diskborste med plastfri borst - diskborstar av plast fäller sina små strån som åker rakt ner i avloppsvattnet. 
  6. Byt plastfolie mot bivaxduk - plastfolie är ett av de största plastproblem vi har och e hel del hamnar i naturen där det snabbt bryts ner till mikroplast. Bivaxdukar är ett återanvändbart och miljövänligt alternativ.
  7. Res kollektivt - Slitage från däck största källan till mikroplast, genom att resa kollektivt minskar vi antalet bildäck på vägarna och därmed även mikroplasten.