Vad betyder Zero Waste?

Vi på JustGood strävar efter att göra det så enkelt som möjligt att välja Zero Waste.

Men vad betyder egentligen Zero Waste?

Kort och gott kan man säga att Zero Waste är en livsstil där man eftersträvar att generera så lite avfall som möjligt. Det är näst intill omöjligt att producera absolut noll i avfall, men det är fullt möjligt - och faktiskt ganska enkelt - att drastiskt dra ner på sitt skräp och avfall.

Ett enkelt tips är att försöka följa de fem R:en, dvs att:

  • Refuse (Avstå)
  • Reuse (Återanvänd)
  • Refill (Välj refill alternativ)
  • Recycle (Återvinn)
  • Rot (Kompostera)

Att försöka leva mer hållbart och Zero Waste är en process som tar tid, och för mig känns det enklare att se det hela som en resa, där man upptäcker nya sätt att leva och inte ska känna press på att vara perfekt.

Jag gillar citatet av @zerowastechef “We don't need a handful of people doing zero waste perfectly. We need millions of people doing it imperfectly.”

Ingen är kan göra allt, men alla kan göra något, och tillsammans gör vi skillnad.